Zákeřná nemoc ALS a její příznaky: jak nemoc postupuje?

Porušení výživy svalů

Ještě, než si popíšeme, jaké má ALS nemoc příznaky, představíme si základní fakta. Tímto onemocněním trpí v České republice zhruba 600 lidí, na celém světě pak více než 400 tisíc osob. Jedná se tedy o vzácné onemocnění. ALS je zkratka pro celý název nemoci, který zní amyotrofická laterální skleróza. Tento název pochází z řečtiny a znamená porušení výživy svalů. Buňky, které jsou nemocí postiženy, se pak vyskytují v oblasti míchy. Jako skleróza se označuje stav, který je již konečný – tedy jedná se o tvrdnutí a jizvení.

Ztráta spojení se svaly

Pokud se jedná o ALS nemoc, příznaky jsou většinou trvalé. Jedná se o stav, kdy dochází ke ztrátě spojení mozku se svaly. Když dochází ke ztrátě objemu motoneuronů, které zajišťují právě ono spojení nervové soustavy a svalů, dochází ke zmenšování a postupnému odumírání jednotlivých svalových jednotek.

Typický pacient? Muž středního věku

Mezi nejčastější pacienty, kterým je toto onemocnění diagnostikováno, patří muži pozdějšího středního věku, tedy zhruba ve věku 55 let. U žen se ale toto onemocnění vyskytuje také. Nezřídka se stává, že se tato nemoc diagnostikuje již v mladém věku pacienta. Nemoc ASL tedy postihuje téměř celou populaci.

Ze začátku se projevuje nenápadně

Ze začátku možná ani nepoznáte, že se jedná o ASL nemoc. Příznaky jsou totiž mírné a jejich nástup je pozvolný. Nemoc se tak projevuje docela nenápadně. Jako první z příznaků se objevuje ztráta jemné motoriky, kdy má nemocný potíže například s psaním nebo se zapínáním knoflíků. Často se také stává, že dotyčná osoba zakopává. Projevy se liší podle toho, zda má pacient nemocí postiženou dolní nebo horní část těla. Zhruba u poloviny případů se u pacientů stává, že se potíže objevují u horních končetin, u čtvrtiny pak u dolních.

Postupně dochází k ochrnutí

Nemoc ale bohužel postupuje dál. Když se jedná o ALS nemoc, příznaky jsou opravdu pozvolné. Po čase dochází ke snížení napětí ve svalech, které není nikterak bolestivé. Postupně se objevují záškuby a křeče. Jak nemoc postupuje, dochází k ochrnutí končetin a veškerého kosterního svalstva. Pacient se tak pomalu, ale jistě stává naprosto závislým na pomoci svého okolí.

Konec je velmi těžký

Nemoc postupuje pomalu dál a poté, co je již člověk odkázán na pomoc svého okolí, které se stará o zajištění jeho základních životních potřeb, ochrnuje další svalstvo. V terminálním stádiu nemoci tak pacient ztrácí možnost mluvit, nedokáže ani sám polykat. Bez pomoci přístrojů později nemůže ani sám dýchat. Pacientovi zkrátka pomalu odchází veškeré svalstvo v těle, se kterým nervová soustava přestává mít kontakt.

Psychika je v pořádku

Možná o to trýznivější je nemoc pro pacienta – jeho mozkové funkce totiž zůstávají naprosto v pořádku a jeho smyslové vnímání je naprosto bystré. Člověk sice mentálně zůstává na stejné úrovni, avšak naprosto ztrácí možnost své tělo jakkoliv ovládat. U pacientů se tak velmi často vyskytují silné deprese a úzkostné stavy. Nemoc ASL člověka fyzicky zcela paralyzuje, zatímco psychicky je na stále stejné úrovni.

Délka dožití se při amyotrofické laterální skleróze pohybuje nejčastěji okolo pěti let. Jsou ale známy případy pacientů, kteří s touto nemocí žijí i 20 let od stanovení diagnózy. Záleží na postižení těla a na rychlosti, s jakou nemoc postupuje. Nemoc tak postihuje lidi každé věkové skupiny, a to bez rozdílu pohlaví nebo rasy.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Parkinsonova choroba: Jak probíhá a jak ji poznat?

Typy bolestí hlavy: Kterým trpíte vy a jak mu předcházet?

Jeden myslel na “Zákeřná nemoc ALS a její příznaky: jak nemoc postupuje?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.