Nejčastější příčiny úmrtí? Za smrt mohou nejvíce nemoci srdce

Na co se v České republice umírá nejvíce? K úmrtí bohužel dochází během dopravních nehod, samozřejmě za smrtí stojí také vraždy a sebevraždy, ale velký podíl na úmrtnosti mají i nemoci. Podle posledních statistik jenom na srdeční onemocnění, nádory nebo cévní nemoci umírá ročně kolem šedesáti procent lidí. Mezi nejčastější příčiny úmrtí patří především zmiňovaná onemocnění srdce, která stojí za třetinou úmrtí. Je však třeba konstatovat, že i když to číslo vypadá opravdu děsivě, pravdou je, že tomu takto bylo i před deseti lety. Podíl zemřelých na nemoci srdce tak dlouhodobě stagnuje.

Zhoubné nádory jsou další v pořadí

Kromě nemocí srdce můžou za úmrtí také zhoubné nádory. Podle posledních prováděných průzkumů mohly za každou čtvrtou smrt. Zhoubné nádory, které byly smrtící, se nejčastěji vyskytují na plicích (a to platí jak u mužů, tak i u žen). Pokud bychom však toto chtěli srovnat s dobou před deseti lety, řekli bychom, že se něco změnilo. Zatímco dnes je zkázou především rakovina plic, v minulosti se umíralo na rakovinu prsu. Pro pány pak dříve byla smrtící hlavně rakovina tlustého střeva.

Cévní nemoci patří také mezi nejčastější příčiny úmrtí

Onemocnění mozku, respektive cévní nemoci jsou další na seznamu nejčastějších příčin, jež stojí za úmrtím Čechů. Ročně umře jenom na cévní onemocnění několik tisíc jedinců. V tomto případě však lze konstatovat, že se postupně snižuje množství úmrtí na tuto příčinu. V porovnání s dobou před deseti lety se počet případů snížil o polovinu, což je opravdu dobrá zpráva.

Řada lidí umírá i na chřipku

Když k nám letos doputovalo onemocnění COVID-19, které se velice podobá chřipce a které během velice krátké doby usmrtilo stovky z nás, řada lidí se začala zajímat o to, kolik lidí umírá na „obyčejnou“ chřipku. A kupodivu těchto lidí je celá řada. Podle posledních statistik na chřipku umřela zhruba tři procenta zesnulých, což odpovídá opět několika tisícům jedinců. Především je to hrozba svobodných žen a dětí do devíti let.

Asteroskleróza jako další častá příčina úmrtí

Na seznamu jménem „Nejčastější příčiny úmrtí“ bychom také našli onemocnění zvané asteroskleróza jíž se jinak říká kornatění tepen. Necelé dva tisíce jedinců umírá na toto onemocnění ročně. Podle průzkumů se nemoc objevila především u svobodných mužů a žen, ale nelze říct, že se jedná o ohroženou, respektive rizikovou skupinu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.