Bude narychlo vyrobený lék proti koronaviru bezpečný?

Stovky vědeckých týmů z celého světa se nyní snaží o to, aby vyrobily v co nejkratším termínu lék proti koronaviru. Každá farmaceutická společnost chce být samozřejmě první, a to přináší i svá rizika v tom, že honba za prvenstvím může být důvodem k tomu, že vakcína bude mít i nepříjemné vedlejší účinky.

Těmito nepříjemnými účinky se myslí třeba to, že bude poškozovat lidské zdraví. Čas nyní hraje velkou roli a svět na unikátní vakcínu čeká s otevřenou náručí.

Je možné vyrobit lék proti koronaviru v tak krátkém čase?

Dosud platilo, že výroba každého léku – tedy i vakcíny musí projít velmi složitou procedurou, která se skládá z několika fází a trvá zpravidla 10-15 let, než se dostane na trh. Nejprve přichází studie, která potvrzuje účinnost dané látky, potom následuje testování v laboratoři (např. na laboratorních krysách) a konečnou fází je i testování na lidech -dobrovolnících.

Bezpečná vakcína by neměla mít žádné negativní účinky na lidské zdraví. V případě léku proti koronaviru se ale její vývin a výroba značně urychluje a několik světových týmů již hlásí, že už je ve 3. fázi vývoje vakcíny, a to je právě testování na lidech. Nabízí se tedy otázka, jak bude očkovací látka bezpečná, když se její výroba takto urychlí.

Jak získávají nové vakcíny licenci?

Získání licence na novou vakcínu trvá zpravidla několik let. Vakcína musí projít výzkumem a několik let trvají také klinické testy. V obvyklém případě nelze tento zaběhlý systém nijak obejít, ani přeskočit – jde tu o zdraví lidí a na toto jsou kladeny nekompromisní požadavky, které musí být splněny.

V případu nové očkovací látky proti Covid-19 se však budou dít velké výjimky v udělování licencí, které nemají pravděpodobně v dějinách farmaceutického průmyslu obdoby. Teprve čas nám ukáže, která vakcína proti agresivní pandemii, jež zachvátila v roce 2020 celou planetu, bude nejbezpečnější a nejúčinnější.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

COVID-19 je i v moči. Zasáhnout může řadu orgánů

Jak nedostat COVID-19 a další rady na koronavirus

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.